Ma: 2024. április 20. szombat - Tivadar napja
Jelenleg nincs tanítás!
Bemutatkozik a felső tagozat
2013-10-24
Tagozatvezető : Ketskeméthyné Nagy Zsuzsanna

A felső tagozatban 8 tanulócsoport működik, az 5-6. évfolyamon egy osztály ének-zene tagozattal, a többi az ÉKP és NYIK programot folytatja.

Az ötödik osztály és nyolcadik osztály kiemelkedően fontos az ő életükben. Ötödikben megváltozik az osztály szerkezete a becsatlakozó új és távozó régi tanulók miatt. Így rövid időn belül kell új közösséget formálni, új normákat, új szokásrendeket kialakítani bennük. Ennek a célnak a gyorsítása érdekében szervezzük az „Ötödikesek napját" - nagy sikerrel - az év elején. Felső tagozatba lépve nehezen megy az önállósodás, tanító nénitől való elválás. Ezért idén, a nem szakrendszerű oktatás keretén belül, több órát az alsó tagozatban tanítók látnak el. Fő feladatuk az alapkompetenciák fejlesztése a hatékony tanulás érdekében.

Többszörösen hátrányos helyzetű tanulóink, a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók számának növekedése új feladatok elé állítják a pedagógusokat. Fő célunk, hogy ezeket a gyerekeket tanulásra motiváljuk, sikerélményben részesítsük, aminek eszköze a hatékony tanulás. A tanulószobára járó gyerekek különböző tanulási módszereket próbálhatnak ki, ami segíti a tananyag „gyorsabb", „könnyebb" megtanulhatóságát. Innen átlátogathatnak a képességfejlesztő tanulószobára , ahol szövegértést, helyesírást, memóriát , logikát, különböző képességeiket, készségeiket fejleszthetik szakembereink vezetésével.

A tanulásban és tananyagban lemaradt tanulók részére matematikából és magyarból 6., 7. évfolyamon felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk.

A nyolcadik osztály legfontosabb feladata a középiskolás beiskolázás. Ennek sok esetben előfeltétele a központi írásbelik megírása (mat., magy.). A tanév első felében magas óraszámmal, bontott órákon tanítjuk ezeket a tantárgyakat, felkészítjük az írásbelire őket(?). Tehetséges tanulóink a kötelező tanítási órákon kívül szabadidős szakkörökön vehetnek részt, felkészítjük és versenyeztetjük őket különböző „hagyományos" szaktárgyi versenyeken. A 6. (és 8.) évfolyamon igénybe vehetnek egy délutáni angolórát is (főleg gimnáziumunk tagozatába csatlakozók részére ajánlott).

Sajátos nevelési igényű tanulóinknak egyénre szabott fejlesztési terv alapján gyógypedagógusaink segítségével egyéni fejlesztő órák keretében tudunk segíteni.

Az oldal készült 2013-ban.