Ma: 2019. június 25. kedd - Vilmos napja
Jelenleg a harmadik óra van. Kicsengetés: 09:45-kor
Erasmus+ KA2
2015-03-20

Y.E.S. for Future

Az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban már javában zajlik a 2014. szeptemberben indult európai uniós támogatásból megvalósuló Erasmus + Iskolák, óvodák stratégiai partnersége program keretén belül létrejött projekt a Y.E.S. for Future.

A partnerségben összesen négy európai ország középiskolainak diákjai és pedagógusai vesznek részt. A magyar iskola mellett a finn koordinátor iskola, egy spanyol és egy szlovén középiskola dolgozik közösen a három éven át tartó együttműködés keretén belül. A projekt fő célja a diákok vállalkozási, digitális és nyelvi készségeinek fejlesztése, valamint a résztvevő iskolák pedagógusainak módszertani fejlődése és jó gyakorlatok egymásnak való átadása. A projektindító találkozóra 2014 novemberében került sor a finn koordinátor iskolában a Loimaan Lukio-ban, amelyen minden partnerintézményből három képviselő vett részt, akik egyeztették a projekttel kapcsolatos feladatokat és ütemtervet, valamint közös képzéseken is részt vettek, amelyek keretén belül megismerkedtek a finn oktatási rendszerrel valamint különböző digitális eszközökkel és programokkal, amelyeket a projekt megvalósítása során használni fognak.

2015. március első hetében a spanyolországi Almendralejo-ban a partnerintézményeket képviselő pedagógusok egy öt napos intenzív közös módszertani képzésen vettek részt, valamint megismerkedhettek a spanyol partneriskolában nagy sikerrel alkalmazott programokkal és módszerekkel, valamint bemutató órákon és közös óramegbeszéléseken vettek részt.

A projekt következő nemzetközi találkozójára 2015 áprilisában fog sor kerülni a szlovén partneriskolában a Slovenske Konjice-Zreče-ben, ahol iskolánkat hat diák és két pedagógus fogja képviselni. A találkozó során a résztvevő diákok prezentációkat mutatnak be iskolájukról, városukról, valamint összefoglalják a helyi vállalkozókkal készített interjúk során szerzett ismereteiket valamint számos közös feladatban fognak részt venni, amelynek fő célja a vállalkozási ismereteik és az üzleti angol nyelvi ismereteik bővítése. A diákok fogadó családoknál fognak megszállni és részt fognak venni tanórákon is, így lehetőségük nyílik arra, hogy betekintést nyerjenek szlovén társaik mindennapi életébe. A hamarosan kezdődő mobilitást a diákok már nagy izgalommal várják és lázasan készülődnek a prezentációkra és a közös feladatokra. 

Your Entrepreneurial Skills - Y.E.S for Future

projekt koordinátor: Loimaan lukio, Loimaa, Finnország
többi résztvevő intézmény:
I.E.S Santiago Apóstol: Almendralejo, Spanyolország
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, GIMNAZIJA SLOVENSKE KONJICE: Zreče, Szlovénia
Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium: Százhalombatta, Magyarország

A projekt középfokú oktatási intézményeket céloz meg. Szeretnék fejleszteni és naprakésszé tenni diákjaink vállalkozói készségeit és bevezetni őket a munka világába. A projekt emellett a résztvevő tanárokat is megcélozza, hiszen alkalmat teremt számukra arra, hogy felfrissítsék és fejlesszék pedagógiai módszertárukat azáltal, hogy a külföldi kollégákkal közös módszertani képzéseken vesznek részt és megosztják egymással a tanári gyakorlatuk alatt nyert tapasztalataikat és a jó gyakorlatokat, elsősorban a szóbeli kommunikáció, a tartalomalapú nyelvoktatás és a kéttanáros módszerrel kapcsolatosan.

A projekt négy középiskolát fog össze és egy korábbi sikeres együttműködés folytatása, amelyben a spanyol, finn és a magyar partnerek vettek részt. Új partnerként csatlakozott a szlovén iskola, amely szerteágazó tapasztalattal rendelkezik a formális és informális oktatásformák összekapcsolásában és nagy szakértelemmel bír a tantárgyközi oktatásban is.

Az együttműködés során szeretnénk feltérképezni azokat a problémákat, amelyek hozzájárulnak diákjaink gyengébb teljesítményeihez és kifejleszteni olyan tanítási stratégiákat és módszereket, amelyeket a rosszabbul teljesítő és alacsonyan motivált csoportjainknál alkalmazni tudunk.

Mindemellett, azáltal, hogy fejlesztjük és erősítjük diákjaink kezdeményező és vállalkozói készségeit diákjaink elsajátítják annak az ismeretét, hogy hogyan keressenek megoldásokat kreatív és önálló módon. Ugyanakkor a részt vevő tanulók kutatásokat végeznek a helyi, nemzeti és az európai munkaerőpiaccal kapcsolatban, IKT eszközök használata során fejlesztik digitális kompetenciájukat és mivel az egész projekt angol nyelven zajlik, az idegennyelvi kompetenciájuk is nagymértékben fejlődik.

Annak érdekében, hogy kitűzött célokat elérjük, a résztvevő tanárok közösen kidolgoznak egy tananyagot az üzleti angol nyelv oktatására, kiválasztanak egy alulmotivált diákokból álló fókusz csoportot, az összes felhasznált anyagból összeállítanak egy tanári portfóliót , workshop-okat tartanak és megfigyelik egymás tanóráit és tanítási módszereit. Az együttműködés befejezésére ki fogunk dolgozni egy tananyagot és összeállítunk egy kézikönyvet a jó tanítási gyakorlatokból.

A diákok rendszeres üzleti angol nyelvi képzésen valamint szakértők által tartott workshop-okon vesznek részt, különböző hétköznapi élethelyzeteket gyakorolnak mint például egy állásinterjún való részvétel, valamint megtapasztalják, hogy hogyan működik egy saját üzleti vállalkozás beindítása. Emellett diákjaink alaposan megismerkednek az Európai Nyelvi Portfólióval ami által elsajátítják a folyamatos önálló önértékelés képességét és felfedezik az “Europass”-t. A projekt végén az együttműködés során elsajátított ismereteik segítségével létrehoznak egy virtuális céget.

A projekt megvalósítása során a folyamatos csapatmunkára és az egymástól való tanulásra kívánunk építeni. Ezek azok a módszerek, amelyek növelik diákjaink motivációját és a tevékenységekben való részvételüket. A projekt megvalósításához szükség van a tanórákon kívüli tanulásra és tanításra, valamint különböző cégekhez és intézményekhez való tanulmányi látogatásokra. Az összes megvalósított feladat illeszkedik a résztvevő iskolák Pedagógia Programjához. Az elvégzett feladatok megosztására és ellenőrzésére Twin space-t és különböző közösségi média felületeket használunk.

Az együttműködés olyan készségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy diákjaink sikeresen helytálljanak a középiskola utáni életben, mind a felsőoktatásban mind pedig az európai munkaerőpiacon. Ez a partnerség szoros együttműködést eredményez a résztvevő iskolák, helyi intézmények és szervezetek között, és ezáltal a kialakított kapcsolatok hosszú távon fenntarthatóak. A közösen létrehozott anyagok és az elsajátított tanítási módszerek alkalmazása beépíthetők az intézmények működésébe és alapul szolgálhatnak további új projekteknek.

A projekt blogja: http://yourentrepreneurialskills.blogspot.hu/
Képtár:
Az oldal készült 2013-ban.