Ma: 2024. június 24. hétfő - Iván napja
Jelenleg nincs tanítás!
Aranykapu Gyermeknevelési és Oktatásfejlesztési Alapítvány
2017-07-11

Alapítványunkat 2001 júniusában alapította egy, az Intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónk szülője.

A Kuratórium, mely szülőkből és pedagógusokból áll, kilenctagú és mindenkor a diákok érdekeit szem előtt tartva, átgondoltan hozza döntéseit.

Az alapítvány közhasznú szervezet, melynek céljai a következők:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • Kiemelt célja a diákok képességének fejlesztését célzó programok pénzügyi fedezetének biztosítása a társadalom- és természettudományi ismeretek, a nyelvoktatás, a művészeti nevelés, a diáksport és egészségnevelés, informatika területén.
 • Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Törekszik a népi hagyományok ápolására, a szép magyar beszéd és a zenei kultúra fejlesztésére.
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése

2004 óta érkezik hozzánk a z Intézményünk tanulóinak szülei által az Alapítvány működésére felajánlott SZJA  1%-a, mely az Alapítvány költségvetésének jelentős részét képezi.

Az elmúlt években beérkezett Adó 1% összege:
2012. 974.767 Ft
2013. 1.312.254 Ft
2014. 1.115.215 Ft
2015. 950.715 Ft
2016. 1.189.232 Ft
2017. 907.673  Ft

bevétel - kiadás

Rendszeresen támogatott célok (programok) a következők:

 • a hátrányos helyzetű tanulók osztálykirándulása
 • iskolai rendezvények  
 • gyermekek szabadidős tevékenységének,  - színház-, múzeumlátogatás
 • a diákok különböző eredményeinek jutalmazása (tanév végi jutalomkönyvek vásárlása, Aranykapu Díj)
 • hátrányos helyzetű tehetséges tanulók sokrétű támogatása
 • a tanítást segítő programok megvalósulása (rendhagyó tanítási-, technika órák anyagköltsége finanszírozása)
 • hátrányos helyzetű tanulók táborozása
 • családi problémákkal küzdő, szociálisan rászorulónak minősülő tanulók segítése

2007. februárjától kezdődően, minden évben rendezünk a Szülői Munkaközösséggel közösen ún. jótékonysági alapítványi, bált.

2007. júniusában alapítottuk az Aranykapu Díjat, melyben 11. osztályos tanuló(k) pályázati kiírás szerint  részesülhet

Az iskolaudvar fejlesztését is felvállaltuk, amely egy hosszú távú program. Már bővült az iskolaudvar játékparkja, és a gumilappal borított terület is, mely a diákok változatos udvari tevékenységé, illetőleg egyidejűleg a tevékenység biztonságát is szolgálja. Vásároltunk két fedett kerti pavilont asztallal és padokkal, ahol a diákok tanulni és beszélgetni is tudnak, az Intézmény tanulóinak egymás közötti szociális életének fellendítésére. Célunk a jövőre nézve is az Iskola udvarának további  fejlesztése, amihez kitartóan keressük a pályázati lehetőségeket, mint az Alapítvány bevételi forrásai közül az SZJA 1%-os felajánlások mellett másik alapvető bevételi lehetőséget.

ADÓSZÁMUNK: 18692536-1-13

Az alapítvány kuratóriuma

 

 


Aranykapu DÍJ

Az Aranykapu Alapítvány Kuratóriuma 2007. júniusában alapította az Aranykapu Díjat. Célunk ezzel támogatni, céljai elérésében segíteni az iskola eredményeiben, mindennapi életében példaértékű szerepet vállaló diákot.

Akorábbi években egy, a 2016/2017-es tanévtől kezdődően pedig maximum két kiemelkedő teljesítményt nyújtott 11. évfolyamos diákok kaphatja a díjat, amely Aranykapu plakettet, emléklapot és pénzjutalmat foglal magába.

Díj elnyerésének feltétele többek között a példamutató magatartás, kiemelkedő kulturális tevékenység és/vagy tanulmányi/sporteredmény, valamely szakterületen elért kimagasló eredmény és kiváló közösségi munka, az Intézmény közössége részére, az Intézmény érdekében  nyújtott elkötelezett magatartás/tevékenység.

A 2016/17-es tanévben hat pályázat érkezett, aminek nagyon örültünk! A választás nem volt könnyű.

Minden pályázó többrétű és nagyszerű eredményeket sorakoztatott fel a pályázatában, melyek közül jellemző a folyamatos kitűnő tanulmányi eredmény, a kiváló szorgalom és magatartás, a saját érdeklődési körben való önmegvalósításért kifejtetett törekvő és állhatatos, alázatos munka, a saját boldoguláson kívül pedig az Intézmény közösségéért, a diákokért, és az Intézmény hírnevének öregbítéséért kifejtett tudatos tevékenység – mint pl. a DÖK munkájában való részvétel, az Intézmény programjainak szervezésében, lebonyolításában való közreműködés. Összességében olyan emberi/diáki kvalitások és ennek a közösség érdekében való tudatos kamatoztatása, amely predesztinálta a pályázókat a pályázataik benyújtására és a pályázati kiírás feltételinek való megfelelésre.

Tekintettel az előbb elmondottakra, a  Kuratórium minden pályázónak őszinte elismeréssel gratulál, azoknak is, akik nem konkrét nyertesei az Aranykapu Díjnak.

Aranykapu Díjban részesültek névsora:

2008    Sebestyén Gabriella   
2009    Somogyi Dóra   
2010    Krisztics Lilla   
2011    Gyömre Rebeka   
2012    Szécsi Péter   
2013    Csizmarik Dávid   
2014    Piros György Bence   
2015    Márkus László   
2016    Rosta Boglárka   
2017    Kecskés Laura, Vencz Tímea

Az oldal készült 2013-ban.