Ma: 2024. április 20. szombat - Tivadar napja
Jelenleg nincs tanítás!
Bemutatkozik az alsó tagozat
2013-10-24
A tagozat céljai, feladatai a 2014 - 2015. tanévben

A tagozat 8 tanulócsoportjából 4 az ÉKP program szerint és 4 az emelt óraszámú ének-zene tanterv szerint dolgozik. 2013 szeptemberétől az egész napos iskola az ÉKP-s osztályok 1-3. évfolyamain egész napos rendszerben, 4. évfolyamban és az emelt óraszámú ének-zenei osztályokban minden évfolyamon, délután napközis foglalkozásokkal valósul meg.
Kiemelt feladata a tagozatnak az alapfunkció igen jó színvonalú ellátása egyéni odafigyeléssel és differenciált tanulásszervezéssel, valamint a tanulók képességeinek széleskörű kipróbálása a sokoldalú képességfejlesztés érdekében.

Nagy hangsúlyt fordítunk a tehetségek korai felismerésére, fejlesztésére, versenyeztetésükre már kisiskolás kortól, s a lassabban haladók felzárkóztatására hagyományos és speciális programokkal,
gyógypedagógus,fejlesztőpedagógus és alternatív képességfejlesztő tanácsadó segítségével.
Az első évfolyamra, és a 2. évfolyam első félévére kidolgozott szöveges értékelést tanévenként tartalmilag és formailag megújítjuk a tantárgyankénti követelményrendszer figyelembe vételével.
2010/2011. tanévben 2. évfolyam végétől visszatértünk a jeggyel való értékelésre, az ÉKP-tevékenységeket továbbra is minősítjük.

Kiemelkedő feladataink:

 • Az óvoda-iskola partnerkapcsolat erősítését szolgáló „Nyitva van az Aranykapu" c. projektünket az előző évi tapasztalatok alapján módosítjuk, aktualizáljuk.
 • Konzultációt tervezünk óvodapedagógusokkal, ellátogatunk az óvodákba.
 • A KGYTK népszerűsítése a 4. évfolyamos tanulók körében (előző évi előadásokból bemutató).
 • Emelt óraszámú ének-zene képzésünk megerősödött népzenei profilját tovább bővítjük, erősítjük, a népi ének, népi furulya, citera mellett újabb hangszereken tanulnak a gyerekek.
 • A Család Éve alkalmából kidolgozott „Apraja-nagyja"című projekt feladatai kapcsán együttműködés a Matrica Múzeummal, és a HBVK-ral.
 • Szakmai anyagok digitalizálása
 • A tagozat egészén bevezetésre került E-napló használatára különös gondot fordítunk.
 • A Hamvas Béla Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárával közös projekt (Könyvtárhasználat, a könyvtár nyújtotta lehetőségek az egyes tantárgyakban.) az első évfolyamban a második félévtől indul.
 • Komoly kihívást jelentenek a tagozatnak az egyes osztályokban integrált nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók, akiknek a száma évről-évre emelkedik. A Pedagógiai Szakszolgálattal kialakult rendszeres munkakapcsolatra reméljük, a továbbiakban is számíthatunk. Munkánkat segíti a Gyermekjóléti Szolgálat, a Szülők Fóruma Egyesület és a Városi Családsegítő és Gondozási Központ is. Különböző szakértői bizottságokkal a kialakult jó kapcsolatok fenntartása.
 • Az iskola pszichológus - néhány csoportban tartott - közösségépítő játékaira, egyéni foglalkozásokra, a kollégáknak tartott training-re ebben a tanévben is nagy szükség lenne. Az egységes nevelési eljárások alkalmazása érdekében továbbra is fontosnak tartjuk a team munka továbbfejlesztését, erősítését különösen figyelemmel az SNI-s, valamint részképesség - és magatartászavarral küzdő tanulók esetében.
 • Érdeklődésüknek megfelelően választhatnak tanulóink a tanórán kívüli tevékenységek, szakkörök köréből: népzenei, művészeti, matematika, ISK (labdajátékok).
 • Központi felvételi vizsgák szervezése, lebonyolítása.
 • Segítünk a megyei szintű és regionális versenyek lebonyolításában.(Bolyai matematika.,KGYTK)
 • Tervezzük a módszertani kultúra folyamatos megújítását, felsős kollégákkal közösen házi továbbképzést tartunk: „Képességfejlesztő gyakorlatok az iskolában" címmel.
 • Új tankönyveink összehangolása a NYIK értékeivel, módszereivel.
 • Tervezzük az Arany Lapok arculatának megújítását.
 • A tagozat alapellátásának része az ének-zenei osztályok 1-4. évfolyamaiban, valamint az ÉKP 4. évfolyamában a napközis ellátás (5 napközis csoporttal), melyet a tanulók több mint 95 %-a vesz igénybe. Kiemelt feladat ezen a területen:
  • Szoros együttműködés az osztálytanítókkal az egységes tanulási technikák alkalmazása érdekében
  • projekt pedagógiai módszerek alkalmazásának bővítése
  • az átjárhatóság biztosítása a szabadidős programokra
  • az iskolai szintű egységes nevelési eljárások alkalmazása
Az oldal készült 2013-ban.