Ma: 2024. április 20. szombat - Tivadar napja
Jelenleg nincs tanítás!
Bemutatkozik az SNI-RAK
2015-09-24

A Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Tagozatán (SNI tagozat) szegregáltan tanulnak a tanulásban akadályozott, az integrálható értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos és autista tanulók. A tagozathoz tartozik a külön telephelyen működő Regionális Autista Központ (RAK), ahova a különböző értelmi képességű, nem integrálható autizmussal élő gyermekek járnak. A tagozatra és a RAK-ba csak a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság döntése alapján kerülhetnek be a tanulók. A tagozati négy tanulócsoportban 34 tanuló, míg a RAK-ban 2 csoportban 12 gyermek tanul 1- 8. évfolyamig. . Az Autista Központban, térben és időben strukturált környezetben, vizuális megsegítéssel, egyéni napirenddel és haladási ütemmel történik a gyermekek oktatása, fejlesztése. A telephelyen napközis csoport is működik. Az 4. és a 8. évfolyam kivételével egész napos oktatásban vesznek részt tagozati diákjaink. A kis létszámú 6-12 fős osztályokban a nevelő-oktató munka során a módszerek, az eszközök megválasztása a tanulók egyéni sérülés specifikus szükségleteit figyelembe véve történik Minden tanuló a közismereti tantárgyak mellett a rehabilitációs órák keretében szükség szerint logopédiai foglalkozáson, kognitív és motoros képesség fejlesztésen vesz részt. A minőségi munka a tapasztalattal rendelkező, gyerekbarát szemléletű, szociálisan érzékeny gyógypedagógus végzettségű kollégák által garantált. Munkájukat gyógypedagógus asszisztensek segítik. Választható tanórán kívüli tevékenységeink: informatika szakkör, kézműves foglalkozás, furulyaoktatás. Erdei iskolák, tagozati- és osztálykirándulások szervezésével színesítjük diákjaink életét.

Ez történt 2012-ben (Powerpoint)

Az oldal készült 2013-ban.