Ma: 2024. április 20. szombat - Tivadar napja
Jelenleg nincs tanítás!
KA1 - Kalandozások kultúrán innen és túl. Culture, Adventure, Lecture
2018-06-22

Kövesse munkánkat a projekt honlapján. Followourworkonthe project website.

A projekt összefoglalása
Iskolánk összetett iskola, 1-12 évfolyamon tanítunk különböző iskolatípusokban.  Erősségünk többek között az angol és második idegen nyelv oktatása, melyet nemzetközi kapcsolatainknak, diákcsere programjainknak is köszönhetünk. A 21. századi kihívásokkal azonban nekünk is szembe kell néznünk:
•    csökken vagy nehezen fenntartható a tanulók motiváltsága,
•    alkalmazkodnunk kell az új infokommunikációs környezethez,
•    az általános iskola felső tagozatán problémát jeleznek az alapkészségeket mérő felmérések,
•    a képzési színvonal megtartása, a törvényi előírásoknak való megfelelés (pl. nyelvvizsgák, emelt szintű érettségik aránya) egyre nehezebb,
•    a tanulók alapkészségeinek, személyes készségeinek, problémamegoldó kompetenciáinak fejlesztése a tantárgyi széttöredezettség miatt nehézkes,
•    kevés az idő és az alkalom a munkaközösségi együttműködésekre,
•    az idősödő tanári karban fenyeget a kiégés veszélye,
•    növekednek az elvárások az iskolával szemben az egyéni bánásmód és az élvezetes tanulás tekintetében.

Az utóbbi években intenzíven vettünk részt KA2 projektekben, elsősorban az idegen nyelvi munkaközösség menedzselésével és úgy láttuk, hogy ezek a programok és az ezek alatt megvalósuló iskolai rendezvények, tanórák, találkozók megmozgatják azokat a tanulókat és kollégákat is, akik közvetlenül nem vesznek részt a projektben. Az is világossá vált, hogy ezek során a projektek során a tanulóknak rengeteget fejlődnek, ami nagy mértékben javítja általános teljesítményüket, az iskolához és a tanuláshoz való viszonyukat, alakítja jövőképüket. Ezt a pozitív hatást szeretnénk kiterjeszteni a teljes tanulói közösségben és tanári karban. Szakítani szeretnénk azonban a nemzetközi projektek elsősorban idegen nyelvi jellegével, ezért elhatároztuk egy projekt csapat felállítását, akik motorjai lennének tantestületen belül a tantárgyközi tananyagfejlesztésnek, nemzetközi projektek kezdeményezésének, a munkaközösségek közötti együttműködés előmozdításának. Így alakult meg három munkaközösségből 9 fős csapatunk. A tantárgyközi tanagyagokat és a nemzetközi projekteket a hagyományőrzés és kultúraközvetítés témakörben képzeljük el, mert ez lehetőséget ad bármely tudományterület bevonására, önmagunk és mások jobb megismerésére, valamint csatlakozásra az Európai Kulturális Örökség Éve programhoz, mely tervezett KA2 projektünk fő motívuma is. Céljaink a következők:
•    életközeli, élvezetes és differenciálható tantárgyközi tananyagok fejlesztése
•    interdiszciplináris nemzetközi projektek tervezése és megvalósítása
•    autentikus tananyagok, tananyag források és élmények gyűjtése és felhasználása a tanórákon
•    idegen nyelvi kompetencia karban tartása és fejlesztése, motiváló módszerek elsajátítása. A célnyelvi ország aktuális kérdéseinek megismerése
•    munkaközösségek együttműködésének ösztönzése
•    kapcsolatépítés külföldi kollégákkal, lehetséges partnerekkel
•    IKT-kompetencia fejlesztése
•    alternatív tanulási formák megismerése, tantervfejlesztés

A célok elérése érdekében nemzetközi továbbképzéseken szeretnénk részt venni, melyek központi témája a kultúraközvetítés és hagyományápolás bevitele a tanterembe, tantárgyközi tartalmak fejlesztése, alternatív és informális tanulási formák megvalósítása. A képzéseken az intenzív és tudatos kapcsolatépítést, az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését, a fogadó ország kultúrájának és aktuális kérdéseinek, valamint oktatási rendszerének megismerését is célul tűztük ki. A mobilitásokon kívül a projekt során több olyan tevékenységet terveztünk, amelyek a tanultak hasznosításával közelebb visz céljaink eléréséhez: projektnapok programjának kidolgozása, nemzetközi projektek indítása, tantárgyközi tartalmak fejlesztése, nyílt órák és workshopok szervezése.

Egy sikeres projekt hozzájárul iskolánk jó hírnevének fenntartásához, a képzés színvonalának emeléséhez, a szülői, partneri és tanári elégedettséghez, tanulóink alapkompetenciáinak javításához, a helyes önkép, az önbecsülés és a másokkal szembeni érzékenység kialakításához.

Résztvevők
Adorjánné Káldi Boglárka
Alföldi Angéla
Boros Beáta
dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
Szabóné Jassó Ágnes
Tima Emese
Tokaji Ildikó
Tóth Ágnes
Trojkóné Horváth Ildikó

Az oldal készült 2013-ban.