Ma: 2024. április 20. szombat - Tivadar napja
Jelenleg nincs tanítás!
KA2 - safe.netizens@eu
2017-10-09
A safe.netizens@eu című projekt az Erasmus+ iskolák és óvodák együttműködése program keretén belül, európai uniós támogatásból valósul meg 2017. szeptember és 2019. augusztus között.

Az együttműködésben összesen öt európai középiskola vesz részt:
  • projekt koordinátor: I.E.S Santiago Apóstol: Almendralejo, Spanyolország
többi résztvevő intézmény:
  • Loimaanlukio, Loimaa, Finnország
  • Liceo ’Guglielmotti’, Civitavecchia, Olaszország
  • Šolski center SlovenskeKonjice-Zreče, GIMNAZIJA SLOVENSKE KONJICE: Zreče, Szlovénia
  • Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium: Százhalombatta, Magyarország
A projekt középfokú oktatási intézményeket céloz meg. Szeretnék fejleszteni és naprakésszé tenni diákjaink digitális és nyelvi kompetenciáját és olyan tudással felruházni őket, amelyek elősegíti számukra a nemzetközi felsőoktatásban és a munkaerő piacon való sikeres helytállást. Fő célunk az, hogy olyan digitális állampolgárokká váljanak, akik tudatosan, hasznosan és biztonságosan tudják alkalmazni a mai világban már a mindennapi élet részét képező digitális eszközöket és fórumokat. 

A projekt emellett a résztvevő tanárokat is megcélozza, hiszen alkalmat teremt számukra arra, hogy felfrissítsék és fejlesszék pedagógiai módszertárukat azáltal, hogy a külföldi kollégákkal közös módszertani képzéseken vesznek részt és megosztják egymással a tanári gyakorlatuk alatt nyert tapasztalataikat és a jó gyakorlatokat, elsősorban az IKT eszközök használatával, a tartalomalapú nyelvoktatással és a nyelvoktatással kapcsolatban.

A projekt öt középiskolát fog össze és egy korábbi sikeres együttműködés folytatása, amelyben a spanyol, finn, szlovén és a magyar partnerek vettek részt. Új partnerként csatlakozott az olasz iskola, amely szerteágazó tapasztalattal rendelkezik a formális és informális oktatásformák összekapcsolásában és nagy szakértelemmel bír a tantárgyközi oktatásban is.

Az együttműködés során szeretnénk feltérképezni azokat a problémákat, amelyek hozzájárulnak diákjaink gyengébb teljesítményeihez és kifejleszteni olyan tanítási stratégiákat és módszereket, amelyeket a rosszabbul teljesítő és alacsonyan motivált csoportjainknál alkalmazni tudunk.
Mindemellett, azáltal, hogy fejlesztjük és erősítjük diákjaink kezdeményező és digitális készségeit diákjaink elsajátítják annak az ismeretét, hogy hogyan keressenek megoldásokat kreatív és önálló módon. A részt vevő tanulók kutatásokat végeznek a helyi, nemzeti és az európai munkaerőpiaccal kapcsolatban IKT eszközök használata során fejlesztik digitális kompetenciájukat és mivel az egész projekt angol nyelven zajlik, az idegennyelvi kompetenciájuk is nagymértékben fejlődik.

Annak érdekében, hogy kitűzött célokat elérjük, a résztvevő tanárok közösen kidolgoznak egy tananyagot a digitális kompetenciák fejlesztésére, workshop-okat tartanak és megfigyelik egymás tanóráit és tanítási módszereit. Az együttműködés befejezésére ki fogunk dolgozni egy tananyagot és összeállítunk egy kézikönyvet a jó tanítási gyakorlatokból.

Az együttműködés olyan készségek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy diákjaink sikeresen helytálljanak a középiskola utáni életben, mind a felsőoktatásban mind pedig az európai munkaerőpiacon. Ez a partnerség szoros együttműködést eredményez a résztvevő iskolák, helyi intézmények és szervezetek között, és ezáltal a kialakított kapcsolatok hosszú távon fenntarthatóak. A közösen létrehozott anyagok és az elsajátított tanítási módszerek alkalmazása beépíthetők az intézmények működésébe és alapul szolgálhatnak további új projekteknek.

Szeretnénk a diákjainkat megtanítani arra, hogy hogyan tudnak a mai digitális társadalomban aktív állampolgárok lenni amellett, hogy személyes biztonságukra és egészségükre is figyeljenek. Meg vagyunk győződve arról, hogy amennyiben a diákok nyelvi és digitális kompetenciái fejlődnek, sokkal jobb eséllyel és felelősségteljesebb állampolgárokként lépnek majd be az európai munkaerő piacra.

A projekt során megvalósuló tevékenységeket úgy terveztük meg, hogy azok lefedjék a digitális állampolgárság teljes kompetenciarendszerét, melynek elemei: digitális eszközhasználat, digitális hozzáférés, digitális kommunikáció, digitális egészség, digitális én megjelenítés, digitális együttélés, digitális értékteremtés, digitális hatékonyság és digitális tartalomszervezés.
A projekt eredményeként a résztvevő diákok létrehozzák saját digitális portfoliójukat, és a résztvevő intézmények kidolgoznak egy olyan programot, amellyel fejleszteni és értékelni tudják a diákok digitális kompetenciáját.

A projekt megvalósítása során a folyamatos csapatmunkára és az egymástól való tanulásra kívánunk építeni. Ezek azok a módszerek, amelyek növelik diákjaink motivációját és a tevékenységekben való részvételüket. A projekt megvalósításához szükség van a tanórákon kívüli tanulásra és tanításra, valamint különböző cégekhez és intézményekhez való tanulmányi látogatásokra. Az összes megvalósított feladat illeszkedik a résztvevő iskolák Pedagógia Programjához. Az elvégzett feladatok megosztására és ellenőrzésére Twinspace-t és különböző közösségi média felületeket használunk.

A projekt weboldala megtalálható az alábbi linken:
https://sites.google.com/view/safenetizens/home

Beszámolók:
Az oldal készült 2013-ban.