Ma: 2024. április 20. szombat - Tivadar napja
Jelenleg nincs tanítás!
Az elmúlt három év legfontosabb eredményei az ökoiskolai munka terén
2015-09-23
A környezeti-, egészséges életmódra-, a fenntarthatóságra nevelés szemlélete központi helyet foglal el a pedagógiai programunkban.
Mi sem bizonyíthatná jobban talán, mint hogy iskolánk megkapta az "E-Quality - Európai Minõségi Díjat" . A díjat 2004-ben hozta létre az osztrák Nemzeti Iroda – mint projektkoordinátor – Magyarországgal, a Cseh Köztársasággal, Szlovákiával, Németországgal, Olaszországgal, Hollandiával és az Egyesült Királysággal együttmûködésben megvalósított disszeminációs projekt keretében.

A projekt célja a minõségbiztosítás ösztönzése a közösségi oktatási programokban: a sikeresen lebonyolított Comenius 1 és Grundtvig 2 decentralizált projekteket, illetve Erasmus mobilitási tevékenységeket elemezve és értékelve a kiemelkedõen jó minõségû projekteket lebonyolító intézmények munkáját elismeri és díjazza.

Az E-Quality - Európai Minõségi Díj megítélése egyrészrõl a Socrates program általános feltételei és céljai alapján, másrészrõl a következõ minõségi kritériumok, indikátorok alapján történik: innováció;eredmények és szellemi haszon;minõség a lebonyolításban, projekt-managementben;fenntarthatóság.

Idén elnyertük hosszú munkánk eredményeként a Madárbarát Iskola címet.

Ettől az évtől regisztrált Tehetségpont lettünk.

Ez év áprilisától büszkén tesszük ki iskolánk homlokzatára azt a logo-t, amely jelzi, hogy résztveszünk a nemzetközi e-Bug (Operated by Public Health England) oktatóprogram magyarországi bevezetésében.

A környezeti nevelés közös követelményként való megjelenítése mellett lehetőségünk volt a központi tantervek célkitűzéseivel összhangban megalkotott tantárgy-a környezeti kémia- bevezetésére is a gimnázium 9., 10. évfolyamán az emelt szintű természettudományos képzésen belül és az 5. osztályban ebben a tanévben bevezettük a természetismeret gyakorlat nevű tantárgyat.

Az iskola tevékenységeiről és ezek környezeti hatásairól már régóta felmérés készül, 2005/2006 –os tanévtől tartalmazza az iskola minőségbiztosítási programjához illeszkedően a tanulók és az alkalmazottak környezettudatosságáról készült beszámolót.
Az egészség - hét rendezvényünk keretein belül és a partneri elégedettség mérésénél készítjük el a felmérést és követő méréseket rögzített eljárásrend alapján.

A víz- áramhasználat számlák alapján történő vezetése, elemzése a Gazdasági Iroda feladata, de a kiértékeléssel, az adatok összehasonlító elemzésével a diákok is foglalkoznak.

Diákjavaslatok alapján valósult meg a hulladékgazdálkodásunkra vonatkozó méréseink vezetése, értékelése. Hetente mérjük, majd értékeljük környezeti kémia órán az iskolában keletkező papír, műanyag palack, műanyag kupak mennyiségét, az elemzés pedig számítástechnika órán folytatódik. Az iskola a keletkező hulladékokat környezetkimélő módon kezeli, elkülönítetten gyűjti őket.

Méréseink kivitelezése szép példája a tanár-diák együttgondolkodásnak. A természettudományi munkacsoport egyik tanára egyenrangú partnerként vesz részt a kivitelezésnél. Az értékelő táblázatok matematikai előkészítése összehasonlító elemzése számítástechnika órán zajlik. A visszacsatolásnál felmerülő javaslatokat, következtetéseket lejegyezzük, beépítjük a munkatervünkbe. A kérdőíveken kívül az interjú módszerét használjuk legtöbbször.

Az iskolai környezet esztétikus alakítása az ízlésnevelés nélkülözhetetlen része. Az ízlésnevelés nehéz dolog, meg kell küzdeni azokkal a rossz hatásokkal, beidegződé-sekkel, amelyeket a tanulók esetleg a korábbi környezetükből hoztak, másfelől azokkal a negatív hatásokkal, amelyek az embert nap mint nap érik.

Az iskola egészére, az osztálytermek berendezésére nézve az esztétikus, otthonos, a gyerekek számára komfortélményt biztosító környezet kialakítását, illetve a jelenlegi folyamatos fejlesztését tűzzük célul.

Az iskolai környezet igényes alakításával el kell érni, hogy példa legyen ez a világ a tanulók számára, s ezáltal a negatív környezeti hatások veszítsenek erejükből.

Ebben a tanévben nagy volt a sürgés-forgás a pincében, pakoltak, festettek, takarítottak a diákok, azért hogy legyen egy klubszobájuk a gyerekeknek.

A berendezést a gyerekek a Diákönkormányzat irányításával szervezték, készítették. Öröm látni a diákok két kezi munkájának eredményét,fantasztikus ötleteiket, aminek minden egyes eleme tükrözi a környezeti nevelésünk hatását.

Iskolánk épülete 30 éves. Mind a tervezést, mind a kivitelezést tekintve sok hiányossággal és kifogásolható minőségben készült, de korszerűsítése, biztonságossá tétele évek óta folyik.

Ennek ellenére az iskola arculata határozottan képviseli a fenntarthatóság, a környezettel harmonikus életvitel pedagógiai értékeit.

Az épületen belül öt éve alakítottuk ki a „zöld folyosónkat”, amely szép példája volt a fenntartói, szülői, tanár és diák összefogásnak. Az egyik oldalon természet-, a másikon környezetvédelemmel kapcsolatos dolgok vannak.

6 éve kiállítások színesítik a tárlószekrényeinket, amelyeket az Érdi Földrajzi Múzeumból kaptunk. Állandó kiállításként ásvány- és kőzetbemutatóban gyönyörködhetnek a folyosón járók, havonta változó bemutatóink a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatosak.

Büszkék vagyunk a diákjaink által készített magyar és angol nyelvű környezetvédelmi témájú plakátjainkra.

Egy másik kiemelkedő minőségű és szépségű alkotói sarka az épületünknek az Eltérő Tantervű Tagozatunk előtere, ahol állandóan változó diák és tanár munkák díszítik a falakat.

Minden egyes szinten elhelyeztünk tablókat, paravánokat, amelyeken a környezeti neveléssel kapcsolatos dekorációs anyagokat havi rendszerességgel cseréljük. Az ebédlőben elhelyezett faliújságon a táplálkozásról szóló cikkek mellett mindig megtalálható egy-egy egészséges étel receptje is.

A környezetnek –tudjuk- nevelő ereje van. Osztálytermeink díszítését, tisztaságát célzó programunk tervezését, kidolgozását, végrehajtását, ellenőrzését a természettudományi munkaközösség a diákönkormányzattal együttműködve végzi.

Az épületen minden évben végeztek felújítást, a szükségesen kívül ezzel is hosszútávon biztos csökkentve az energiafelhasználásunkat.

Az iskola udvara bitumenes, kavicsos és füves területből áll. 10 évvel ezelőtt összefogtak az iskola pedagógusai és a szülőkkel karöltve kialakítottunk egy sziklakertet. Az akciót azóta még négy hasonló követte, az egyik alkalommal a fából készült padokat és asztalokat is festettük. A gondozást a tanárok és a diákok végzik.

Többször rendeztünk faültetést az iskolaudvar zöldítése miatt. Tavaly szakember segítségével alakítottuk ki az épület előtti előkertet. Az iskolaépület környékén lévő telepített növényzet rendszeresen és szakszerűen gondozott.

A betonból készült kerítést újrahasznosítottuk”: pedagógusok és diákok osztályszinten színesre festették a felületet.

A projekt módszert sok helyen alkalmazzuk, például a témanapoknál, témaheteknél, külföldi kapcsolataink programjánál, a terepgyakorlatainknál, terepvizsgálatainknál, az erdei iskolai programunknál vagy a természetismeret gyakorlat tantárgy tanításánál.

14 éve rendeztük az első témanapunkat a víz témakörében. Azóta már kiterjesztettük, színesítettük a programot, nyolcadik éve tantervünk része november végén az egészség hét, amely egyik szép példája a projektmódszer alkalmazásának.

Két éves programunk volt az egész ötödik évfolyamot bevonva a fűszereket megismertető projekt. A projekt eredményeként született fűszerkertünket kicsik, nagyok használják, gondozzák. Rendszeresen tartunk bemutatókat, teakóstolgatót szervezünk felhívva a figyelmet az itt termő növények jótékony hatására.

A konyhakertünket elsősorban a kisebbek és az Eltérő Tagozaton tanuló diákjaink gondozzák, figyelik.

A városi adottságoknak megfelelően, figyelve a közvetlen környezetünkre az elmúlt évek egész éves eredményes projektjei a következő témákban voltak:
  • A Duna és a Bara-part helyi szakaszának és vizének vizsgálata
  • Levegőminőség vizsgálat az időjárás függvényében Százhalombattán az iskolaudvaron
  • Növényritkaságok egy ipari város peremén
  • Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról?
  • A Duna és A Pó folyók párhuzamos vízvizsgálatára idény nyáron kerül sor
  • Távfűtés tervezése Százhalombattán, kitekintve a családi házas övezetre is
  • Madárbarát kert megvalósítása
  • Az iskolaudvaron a betonkerítés festése
  • Fűszerkert és a konyhakert fenntartása
A környezeti nevelés színtereire természetesen a gyakorlat a legjellemzőbb. Eleinte a tanórai foglalkozásokon zajlottak leginkább az események. Lassan kibővültek a lehetőségek, színes palettát mutathatunk a fenntarthatóságra törekvés útján: szakkör, pályázat, jeles napok, témanap, témahét, terepgyakorlat, városi, országos szintű természet- és környezetvédelmi jellegű akció, erdei iskola,túrázás, konferenciák.

Gyakran él az iskola a testnevelési és sport tevékenységek szintereinek megválasztásánál a szabad terep lehetőségeivel. Az iskola udvarán, az épület körül, a Duna- parton, a folyót körülvevő gáton rendszeresen szervezünk szabadtéri programokat. Télen sítábort, nyáron többen választják a kerékpáros és vizitábort. Alapos, körültekintő tervezés előzi meg a programjainkat, különös tekintettel az időjárás és a levegőminőségi előrejelzésekre. A diákok ezáltal megtanulnak alkalmazkodni az öltözködéssel, a mozgással az időjárás viszontagságaihoz.

A szülők szervezésében két évente szeptemberben kerül sor az Arany Kaland nevű egész iskolát megmozgató, sokszínű vetélkedőre.

Pedagógia Programunk biztosítja, hogy a környezeti kémia tanmenetének kialakításánál alapul vettük a diákjaink ötleteit.

A mérési projektjeink megtervezésében, megvalósításában, összehasonlító elemzésében, kiértékelésében, az eredmények propagálásában a gimnazistáink vesznek részt a környezeti nevelés munkacsoport környezetvédelmi felelősének az irányításával.

Mérési területeink a tisztaság és a rend, a műanyag palackok, műanyag kupakok,a papír és a szárazelem szelektív gyűjtése,környezeti attitűd vizsgálat a diákok körében.

A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében a tanulók a pedagógus irányítóval együtt, önállóan intézik saját ügyeiket, melynek célirányos tevékenységéhez szervezettségre van szüksége.

Állandó programjaikkal hangsúlyos a szerepük az iskolánkban. Évenként DÖK napot, DÖK gyűléseket, fórumot tartanak,szinte önállóan szervezik a papírgyűjtést évente kétszer az iskolában.

A műanyag palackok és kupakok gyűjtését a diákok és a szülők segítségével átvette iskolánk alapítványa.

Iskolai, városi, országos szintű programjaink minden évben ismétlődnek. tizennégy éve indult az első környezetvédelmi szakkörünk, abban az évben hirdettük a MOL Nyrt és a Százhalombattai Önkormányzat közreműködésével az első környezetvédelmi pályázatunkat, amely azóta országos méretűvé nőtte ki magát.

A beérkező kitűnő pályamunkák adták az alapötletét saját konferenciánknak. Hat éve tartottuk az első Középiskolások Környezetvédelmi Konferenciáját, ahol 300 résztvevő hallgatta az ország különböző pontjairól érkezett középiskolások és a szakemberek előadásait. Azóta minden évben a környezetvédelmi világnaphoz csatlakozva tartjuk ugyanilyen körben. Ezen a rendezvényen kerül sor a Környezetvédelmi Pályázatok értékelésére is. A pályázat hirdetésében nagy szerepet játszik az Ökoiskola Hálózat, aki hírlevelében tájékoztatja az ökoiskolákat.

Az elmúlt három évben a konferenciánkat támogatta:

Greenpeace, MOL Nyrt, Dunamenti Erőmű, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, KÖTHÁLÓ-Környezeti tanácsadó irodák hálózata, E-misszió természet- és környezetvédelmi egyesület, Energia Klub, Hulladékkommandó Társadalmi Járőrszolgálat, Magyar Madártani Egyesület, Védegylet, E- misszió Egyesület, Természetvédelmi Hivatal, Napsugár Óvoda, Hulladékból termék: Tükörben a világ című kiállítása

Az erdei iskola és a terepgyakorlat célja: a valóság megismerésének módját a valóságos környezet megtapasztalásával megtanítani, a természettudományos gondolkodást empirikus tapasztalatokon alapuló fejleszteni, a velünk élő környezetet minél alaposabb megismertetni. A választott helyszín környezete tehát pedagógiai eszközzé válik az erdei iskolát vezető pedagógus számára, aki nem egyszerűen bemutatja a környezetet, hanem öntevékeny, felfedezésre alkalmas tanulási helyzeteket teremt. Kívánatos tehát, hogy a gyerekek és a pedagógusok is felkészüljenek ezekre az alkalmakra.

13 éve indult az első terepgyakorlat. Azóta a természettudományos tagozaton tanuló gimnazistáink minden évben terepgyakorlaton vesznek részt. Sok évre visszamenőleg összehasonlításokat végzünk a különböző élőhelyekről. 2012-ben az „Otthon az erdőben” című pályázaton nemcsak anyagi támogatásban részesültünk, hanem a MÉTA Természetesség mérő használatával még egy szempontot be tudtunk építeni a megfigyeléseink közé.

Erdei iskoláink és a túrázásaink az általános iskolásaink közkedvelt programjai közé tartoznak.
Az elmúlt években iskolánk több tanulócsoportja vett részt erdei iskolai programban – már első osztálytól kezdve.

Iskolánk alsós és gimnazista diákjai már hat éve pályáznak (kivéve ez a tanév) a Természetvédelmi Hivatal által szervezett tematikus programokra, melyeknek fő témája az épített- és természetes környezet, a rész és egész viszonya, az egészséges életmód voltak. Osztályaink ezeken a két alkalmas programokon az egyik alkalommal kirándultak, a másik alkalommal egy múzeumban szervezett interaktív programon vettek részt nagy örömmel.

Az elmúlt három évben tanulóink az alábbi felmenő rendszerű természettudományos szaktárgyi tanulmányi versenyeken indultak és értek el helyezéseket:
Zrínyi Ilona matematikaverseny, Bólyai matematika verseny, Kenguru Nemzetközi matematika verseny, Varga Tamás matematikaverseny, Hevesy György Kémia Verseny, Teleki Pál földrajzverseny, Bolyai természettudományi verseny, Öveges József fizikaverseny, Megyei biológiaverseny, Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV, OTDK), 9. és 10. osztályos országos tantárgyi versenyek, Kutató Gyermekek Tudományos Konferenciája (KGYTK): regionális - Százhalombatta, országos – Budapest, Környezetvédelmi pályázat, Ki tud többet a kőolajról? a MOL Nyrt által szervezett régiós verseny 7-8. évfolyamosoknak

A nemzetközi ÖKOTECH kiállítást minden évben látogattuk, az évente többszöri üzemlátogatásainknál a fő téma az ipari tevékenységek környezetre gyakorolt hatása.

Igyekszünk és szeretünk részt venni a helyi közélet fenntartható fejlődéshez köthető programjain. A városban működő nevelési intézmények mindegyikével jó a kapcsolatunk. Több Alapítvánnyal rendszeresek a közös programjaink, összefonódott a munkánk. Rendszeresen versenyzünk a város más iskoláinak diákjaival, kiállítást rendeztünk a Dunai Flottillával, városrészt tisztítunk a Te Szedd-Önkéntesen a tiszta Magyarországért- országos akcióban. Az egészségvédelem, megelőzés közös céljai erősítették meg a kapcsolatunkat az Országos Egészségfejlesztési Intézettel, a városi Rendelőintézet és a Rendőrkapitányság dolgozóival.

Az Ökopannon Kht-tól, a SZÁKOM kft-től kapott kiadványaink már régi, az Európa Bizottságtól igényelt fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kiadványai valóban színfoltjai a könyvtárunknak.
Szakkönyvtárunk része már régen a környezeti neveléssel foglalkozó szakkönyveink sora is.

Ebédlőnkben egészséges és környezetkímélő módon előállított ételeket szolgálnak fel. Figyelnek az egészséges táplálkozás alapjaira. Konyhánk elsők között szerezte meg a HACCP minősítést.

Központi helyet foglal el iskolánk pedagógiai programjában a nyelvi képzés, több projekten sikeresen pályáztunk, így külföldi iskolákkal már régóta cserediák programban veszünk részt, tanáraink közül sokan vesznek részt jelenleg is nemzetközi projektekben, idegen nyelvi táborokat szervezünk itthon és külföldön egyaránt, nyelvtanáraink nyelvvizsgáztató tanár képesítéssel rendelkeznek. Iskolánk nyelvvizsgaközpont is. Ilyen háttérrel könnyen pályázunk a Comenius programokra, ahol szintén környezetvédelmi a közös téma a többi külföldi országgal. Európai Uniós projektjeink (Comenius Multilaterális) révén több európai országgal is partneri együttműködési kapcsolatban állunk. Egyik projektünk révén 2007-ben nyerte el iskolánk az európai E-Quality Díjat, majd 2009-ben az International School Award, azaz a Nemzetközi Iskola kitüntető címet. 2012. szeptemberétől két gimnáziumi 2 évre szóló projektünk fut. A továbbiakban is fontos célként tűzzük ki a megújuló európai uniós pályázatokon történő sikeres részvételt. A következő 7 évben Erasmus+ pályázati keretben pályázunk diákmobilitásokra, pedagógus továbbképzésekre és tanárasszisztensek fogadására. A pályázatok fő célja az idegen nyelvi kompetenciák erősítése, az európai kulturális értékek, hagyományok megismerése, a választott pályázati témákban való tudományos elmélyülés mind a diákok, mind a pedagógusok részére.
2012-ben kezdődött és 2014 évvégéig tart az „Are we green enough?” című Comenius programunk, amelynek témája a megújuló energia. Hazánkon kívül Belgium, Spanyolország, Törökország, Lengyelország, Görögország, Litvánia vesz részt a projekt kidolgozásában. Büszkék vagyunk arra, hogy a nemzetközi projekt logoját iskolánk diákjai tervezték és a zöld energiákról szóló általunk készített kérdőívet használja az össze ország. (a honlap címe:arewegreenenough.eu)

A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium minden tanévben a hagyományainknak megfelelően szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat, kiállításokat, akciókat, vetélkedőket, nyári táborokat, országos konferenciát, amelyek alkalmassá tehetik az iskolánkat arra, hogy továbbra is büszkén viseljük az ökoiskola címet, elnyerjük a megtisztelő Örökös Ökoiskola címet. Erősségeink azok az innovatív rendezvényeink, amelyek országos méretűre nőtték ki magukat és azok a programjaink, amelyek minden diákot érintenek függetlenül attól, hogy eltérő tantervű tagozaton, általános iskolában vagy gimnáziumban tanul.

Adorjánné Káldi Boglárka
Az oldal készült 2013-ban.