Ma: 2024. április 20. szombat - Tivadar napja
Jelenleg nincs tanítás!
Erasmus+ Tanártovábbképzés
2015-08-19
Tartalmi beszámoló

Résztvevő: Alföldi Angéla
A mobilitás időpontja: 2015. augusztus 3- augusztus 7.
Helyszín: Azurlingua, École de français, Nizza, Franciaország
A képzés címe: L’interaction écrite et orale ( 15 órás képzés)
Le monde de la Haute Couture ( 8 órás képzés)
A 25 éves pedagógiai tapasztalattal rendelkező Azurlingua nyelviskola francia nyelvtanárok számára kidolgozott képzések széles választékát kínálja, amelyek közül egy 15 órás és egy 8 órás képzésen vettem részt. Vendéglátó családnál laktam, így betekintést nyerhettem mindennapi életükbe, megismerkedhettem az ételekkel, szokásokkal, kultúrájukkal. A tanfolyamon a kommunikáció nyelve természetesen a francia volt, amelyet hazatérve a francia családhoz tovább fejleszthettem. Az egy hét francia nyelvi környezet nagyon sokat segített abban, hogy felfrissítsem tudásomat, bővítsem és fejlesszem szókincsemet. Az összes, képzéseken résztvevő, francia nyelvtanár kollégával közös programokon vettünk részt, ahol megismertük Nizza és környékének történelmét, kultúráját, gasztronómiáját! Ezek a programok lehetőséget adtak arra is, hogy olyan kollégákkal beszélgessek és tapasztalatot cseréljek, akikkel nem voltunk csoporttársak és nem valószínű, hogy más körülmények között találkoztam volna (pl. indiai, kanadai francia nyelvtanárok).

A 15 órás képzés címe: Interaction écrite et orale, amelyet egy kanadai vendégelőadó Marc-Albert Paquette tartott, aki maga is gyakorló tanár és számos pedagógiai konferencián osztja meg a francia, mint idegen nyelv területén szerzett tapasztalatait. A kurzus célja az volt, hogy segítsen olyan eszközöket, módszereket találni és olyan újításokat alkalmazni a szóbeli és írásbeli interakciók területén, a francia, mint idegen nyelv órákon, amelyek dinamikussá teszik az órát, felkeltik a tanulók érdeklődését, hatékonyabbá teszik oktatási módszerünket, mindezt a lehető legautentikusabb szövegkörnyezetben. További célok voltak, az írásbeli és szóbeli kommunikáció terén szerzett tapasztalatok egymással való megosztása, különböző nyelvi játékok megismerése, improvizációs tevékenységek, szerepjátékok szervezése és irányítása, amelyek elősegítik a szóbeli interakciókat órai kereteken belül. Az órák nagyon érdekesek voltak, a tanár magával ragadó, szórakoztató, nyitott egyéniségével motiválóan hatott ránk. Furcsa érzés volt mindannyiunk számára újra diákként részt venni az egyes feladatokban de ugyanakkor nagyon hasznos volt átérezni ezt az élményt. A módszertani tapasztalatcserét rendkívül színessé tette, hogy számos országból, Németország, Csehország, Japán, Lengyelország, Svédország, Olaszország, Ausztria, Tunézia voltak francia nyelvtanár kollégák.

A 8 órás képzés címe: Le monde de la Haute Couture, a képzést tartó tanár Gaëlle Tissandier volt, aki 7 éve dolgozik az Azurlingua-nál. Autentikus pedagógiai segédanyagok, források segítségével dolgoztuk fel a divat témakört. Rövid divattörténeti áttekintés után a cél az volt, hogy módszertanilag kidolgozott feladatokat készítsünk a különböző nyelvi szinten lévő (A1, A2, B1, B2) csoportjaink számára audiovizuális segédanyagok felhasználásával. Óravázlatokat készítettünk és összehasonlítottuk a többiek által ugyanazon témában, ugyanazon nyelvi szinten készített óravázlatokkal. Tapasztalatot cseréltünk, megosztottuk egymással az ötleteinket és értékeltük egymást. Ebben a csoportban a résztvevők Brazíliából, Romániából, Izraelből, Svédországból érkeztek. Nagyon hasznos ötletekkel gazdagodtam. Együttműködtünk olyan társalgási témák, szituációk keresésében, amelyek a divat témakörben túlmutatnak a klasszikus, ruhák, öltözködés megbeszélésén, de mégis ide tartoznak, aktuálisak és érdeklik a tanulókat (pl. a divat áldozatai, testékszerek, tetoválás, hamisítások).

Részletes beszámoló a tanult módszerekről:

A képzés során számos feladattípussal ismerkedtünk meg, amelyek nem csak francia, hanem más idegen nyelv órákon is használhatóak, sőt a játékok önismeret órákon is alkalmazhatóak képességfejlesztésre. A teljesség igénye nélkül bemutatnék néhány, szóbeli és írásbeli interakció színesebbé tételére alkalmas feladatot, játékot. Az új csoport tagjainak bemutatkozása nem a szokványos módon történt. Mindenki meglepődött, amikor Paquette tanár úr arra kért bennünket, hogy egyik cipőnket dobjuk a terem közepére. Ezután mindenki választott magának egy cipőt (nem a sajátját) és megkereste tulajdonosát, akinek kérdésekre kellett válaszolnia, ahhoz, hogy visszakapja cipőjét. Az egymás megismerésére szolgáló kérdéseket a tanár előzőleg felírta a táblára (a csoport nyelvi szintjéhez igazodó kérdések). Ezután mindenki bemutatta a csoportnak azt a személyt, akihez a kérdéseket intézte.

Az órákon mindig nehézségekbe ütközik a tanulók aktív részvételre bírása. Ha párokban vagy csoportokban dolgozhatnak és közben mozoghatnak is, mindig lelkesebben vesznek részt a feladatokban. Az írásbeli és szóbeli interakciókra alkalmas helyzeteket például párokban Szó ping-pong formájában gyűjtöttük össze. Felváltva, gyorsan egymás után (mindenki egyszerre csak egy lehetőséget említett) soroltuk fel az élethelyzeteket. Ez a módszer alkalmas szókincs átismétlésére vagy adott témában szavak gyűjtésére. A párok úgy alakultak ki, hogy mindenki felemelte egyik kezét és úgy sétált körbe a teremben, Stop felkiáltásra mindenki a hozzá legközelebb álló tenyerébe csapott (páratlan számú tanulók esetén az egyik csoport 3 tagú).

Mindig kihívást jelent olyan szóbeli interakcióra alkalmas beszédhelyzetet találni, amelyben szívesen vesznek részt a tanulók.

Erre kaptunk néhány ötletet:
A buszon: A tanulók körben állnak, ketten leülnek székekre és egy harmadik szék szabad mellettük. Az üres székhez legközelebb álló tanuló leül melléjük és pár mondatos beszélgetést kezdeményez a buszon. Az utolsó széken ülő feláll és leszáll, mindenki eggyel odébb kerül és leül a következő utas a buszon, aki szintén beszélgetésbe kezd. Bármiről beszélgethetnek a különböző nyelvi szintek szókincsének megfelelően.

Az álmok boltja: Elképzelünk egy olyan boltot, ahol minden kapható. A vevők sorban érkeznek és elmondják mit szeretnének venni, az eladó (tanár) kérdéseket tesz fel, hogy pontosítsa az elképzelést. Ezzel a feladattal kreatív gondolkodásmódra ösztönözzük a diákokat.

Szintén a szókincs fejlesztésére alkalmas mozgásos feladat az úgynevezett „Tableau original”.
A tanulók körben állnak. Valaki bemegy középre és például azt mondja és közben mutatja is: Je suis l’arbre. Én vagyok a fa. Valaki mellé áll és azt mondja és mutatja: Je suis le champignon. Én vagyok a gomba. Jön a harmadik tanuló: Je suis l’oiseau. Én vagyok a madár. A szavaknak valamilyen logika alapján kapcsolódniuk kell egymáshoz. A fa választ kit tart bent a körben a gombát vagy a madarat, ő marad középen és újra indul a játék. Egyszerre maximum hárman lehetnek a körben.

Az írásbeli készségek fejlesztésére legtöbbször levelet, napló bejegyzést, emailt iratunk a tanulókkal, hiszen a vizsgákon is ezeket kérik számon tőlük. A képzésen a szövegírás egyik nem szokványos formájával ismerkedtünk meg.

Egy szöveg két hangon: Párokban írtunk képeslapot, hivatalos levelet megadott témában. Mindenki csak egy szót mondhatott felváltva, így alkottuk meg együtt a szöveget. A feladat nehézségét az adta, hogy mindenkinek volt egy elképzelése, amit a másik egyetlen szóval megváltoztatott és azonnal kellett erre reagálni.

A rap, a slam, a versírás színesebbé teszik az írásbeli interakciót az órákon. Ezek létrehozásához kaptunk nagyon sok ötletet, különböző francia versekből, alkotásokból kiindulva. A Le cadavre exquis az írásbeli produktumok létrehozásának nagyon élvezetes formája. Írhatunk így verset vagy akár egy történetet közösen. Körbeadunk egy papírt. Az első tanuló írja rá a kezdő sorokat, a második elolvassa és folytatja, majd az első tanuló mondatát lehajtja, így a következő csak a második tanuló mondatát látja és így tovább. Mindenki csak egy mondatot láthat, azt, amit éppen előtte írtak. Amikor a papír körbe ér felolvassuk a közösen írt verset vagy történetet.

Összegzésképpen elmondhatom, hogy nagyon hasznos volt számomra ez a képzés. Egy hétig francia nyelvi környezetben lehettem, tapasztalatot cserélhettem francia nyelvtanár kollégáimmal, kapcsolatot építhettem ki velük. Új tanítási módszereket tanulhattam, ötletekkel gazdagodtam, autentikus anyagot gyűjthettem össze, amelyeket használhatok az óráimon. Igazi feltöltődés volt számomra ez az egy hét, lendületet kaptam önmagam további képzéséhez. Nagyon örülök, hogy részt vehettem ebben a programban.
Képtár:
Az oldal készült 2013-ban.